Karel Pucherna

Karel Pucherna, na české výtvarné scéně výrazná a neopominutelná osobnost, je autor, který na své malířské cestě skutečně neustrnul. Vždy sice zůstává věrný svému životnímu tématu - otázkám vztahů hmoty a energie, rození a zanikání, vědomí a nevědomí - avšak během času je podává z podstatně odlišných a stále přesněji zaměřených úhlů pohledu, Ten první představují obrazy, v jejichž kosmologické ploše pulzuje napětí latentního velkého třesku. Další úhel je zastoupen svého druhu obrazovými mandalami, v nichž se kosmický chaos, barva a tvar harmonizují a sjednocují. A konečně třetí, současný úhel pohledu,jako by vycházel z myšlenky zformulované Paulem Cézannem: kosmos, příroda, řád „jsou víc v hloubce než v ploše. Plochu lze upravit, pozměnit, ale sáhneme-li do hloubky, musíme se dotknout pravdy.“...

Z uvodní řeči ze zahájení výstavy v galerii NS v Praze dne 25.března 2013

PhDr. František Malina

 LOGO